Strandrydding med Jollegruppen

​Jolleklubben med alle Optimistseilerne gjorde et skikkelig skippertak mot marin forsøpling på Bile.

Janne Frich Aschjem
02.05.2018
Ivrige seilere fra Jolleklubben rensket holmer og skjær på Bile. Det ble plukket plast, tau, gammelt fiskegarn og en giftampull fra krigens dager.

​Alt dette blir registrert i ryddeportalen til Hold Norge rent. Jollegruppen har gjort en flott innsats mot marin forsøpling.