Årsmøte

​Alle medlemmer av SSF har stemmerett under årsmøtet.

Marianne H. Nessheim
19.01.2018
Årsmøte i Soon Seilforening holdes onsdag, 28. februar 2018, kl. 19.00.
Saksdokumenter gjøres tilgjengelig på denne siden senest en uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på møtet må være tilkjennegitt styret innen 19. februar, 2018.

Styret.

ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING

onsdag,  28. februar 2018.

Sted: Seilforeningens lokale Neptun,  Storgt. 29B

 

Dagsorden/sakliste

Sak 1           Godkjenning av innkallingen og de fremmøtte representanter.

Sak 2           Valg av møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 3           Behandle årsberetning fra hovedstyret og fra gruppestyrene for året 2017

Sak 4           Behandling og godkjenning av årsregnskapet for år 2017

Sak 5           Behandling av innkomne forslag                                

Sak 6           Fastsettelse av medlemskontingent for år 2018

Sak 7           Behandling og godkjenning av budsjett for 2018

Sak 8           Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 8           Valg av representanter til hovedstyret

Sak 9           Godkjenning av valgte gruppestyrer

           

Etter årsmøtet:

Overrekkelse av utmerkelser

Sosialt samvær

 

Styret i Soon Seilforening